Ordinační hodiny

PO 8:00-9:00 15:00-18:00
ÚT 15:00-18:00
ST 15:00-18:00
ČT 15:00-18:00
8:00-9:00 15:00-18:00
SO 9:00-11:00

Informování o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s výkonem veterinární léčebné a preventivní činnosti zpracováváme v pozici správce Vámi poskytnuté osobní údaje (tzn. osobní údaje majitelů, chovatelů či dalších osob, které nám svěří zvíře za účelem poskytnutí odborné veterinární pomoci), a to v rozsahu nutném pro splnění našich smluvních a zákonných povinnosti.

V rozsahu potřebném pro ochranu našich práv a právních nároku budeme Vaše osobní údaje přiměřeným způsobem zpracovávat z titulu tzv. oprávněného zajmu.

Můžeme Vás ujistit, že bezpečnost Vašich údajů a jejich zákonné zpracování pokládáme za naši prioritu.

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tomto informování a k jejich zpracování bude docházet vždy pouze po dobu potřebnou pro tyto účely, maximálně vsak po dobu 5 let od ukončení poskytovaní veterinárních služeb ve smyslu příslušné smlouvy, nevyplývá-li z právních předpisů doba delší.

Povinnost poskytnout osobni údaje

Poskytnutí Vašich osobních údajů je, až na dále uvedené výjimky, našim smluvním požadavkem, případně přímo vyplývá z právních předpisů. Bez nich bychom Vašim zvířatům zpravidla nemohli požadované veterinární služby poskytnout, příp. splnit naše povinnosti ukládané zákonem, ať už vůči Vám nebo Vašim zvířecím mazlíčkům.

Zpracování kontaktních údajů

Pokud jsme se tak dohodli, budeme Vám prostřednictvím SMS nebo e-mailových zpráv zasílat upzornění na blížící se termín očkovaní nebo informace týkající se provozního chodu naši veterinární ambulance (plánovaná nepřítomnost, změna ordinačních hodin apod.).

Na základě našich oprávněných zájmů Vám stejným způsobem budeme dále zasílat upozornění na blížící se akce a další aktuální nabídky našich služeb související s těmi, které jste u nás už v minulosti využili.

Poskytnuti kontaktních údajů není povinné. Nesouhlasíte-li s jejich zpracováváním pro shora uvedené účely, příp. i jen s některým z nich, sdělte nám tuto skutečnost osobně v ordinaci, nebo písemně prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Stejně tak pokud v budoucnu svůj názor změníte, můžete proti nežádoucímu způsobu zpracovaní kdykoliv vznést námitku. Využijete-li kterýkoli z těchto postupů, se zpracováním v příslušném rozsahu bez dalšího přestaneme.

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, u nichž předání vyplývá přímo z právních předpisů. Vaše osobni údaje jsou dále zpracovávány prostřednictvím zabezpečené cloudové aplikace pro veterináře Vetfox, jejímž poskytovatelem je společnost NOVIKO s.r.o., IČO: 284 33 092, se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno, která má tudíž v pozici zpracovatele v nezbytném rozsahu také přistup k Vašim osobním údajům.

Práva klienta související se zpracováním

  • právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  • právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Všechna Vaše zmíněná práva můžete realizovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Rádi Vám také zodpovíme jakékoliv Vaše otázky tykající se ochrany Vašich osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován: MVDr. Helena Vlková

Můžete jej kontaktovat na adrese: Komzákova 464, Týn nad Vltavou, 375 01

Nebo na emailu: info@veterinatyn.cz

 

Dne 1. 1. 2024
Firma:  Arisvet s.r.o.
IČ:  17424500
se sídlem Komzákova 464, Týn nad Vltavou, 37501 zapsané v obchodním rejstříku vedeném KSCB soudem v České Budějovice pod sp. zn. C32431

 

Kontaktní údaje k vyřizování agendy osobních údajů:
e-mail: info@veterinatyn.cz
telefon: 797 830 800

Kde nás najdeteAdresa

Veterinární ošetřovna
Komzákova 464
375 01 Týn nad Vltavou
KVL 241 MVDr. Helena Vlková

e-mail: info@veterinatyn.cz

We speak english

Přijímáme tyto druhy platebních karet vč. bezkontaktních

Přijímáme tyto platební karty

Prohlášení GDPR